Zijn er woorden te vinden voor U

Diep in mij?


Of is aanraken slechts de taal

Die kan worden verstaan?

Het is aanraken door Leven

In teerheid

Voorbij beelden

Voorbij vorm

Tijdloos verwijlend in Eeuwigheid.


Tastmondjes vullend

Voortdurend vullend

Met zoete melodieën

Besprenkeld met Levend Licht.

Gij omvat me

Draagt me in Uw hand

Koesterend

Doorweef Ge mijn lichaam

Raakt me aan

Tot in de fijnste stof.


Alles is zacht

Fluisterende klanken vertellen

Hoe teer en zoet alles is.


Alles is licht

Glanzende tonen vertellen

Hoe kleurrijk en schitterend alles is.


Alles is dons

Tedere strelingen vertellen

Hoe liefdevol koesterend alles is.

Liefde Is

Ontroerend aanwezig

Altijd alom

Immer vervullend.


Open slechts

En het stroomt

Overstroomt

Vult je tot barstens toe vol.


Omhult je

Verbindt je

Doorstroomt je

En Is.


Liefde Is

Alle gewaden

Die ik draag

Tijdelijk

Laten gedeeltelijk zien

Wat slechts versluierd zich tonen kan.


Alle gewaden

Feestelijk

Verfraaiend mijn leven

Tonen oorspronkelijke Schoonheid

Heroverd

Uit het ondermaanse

Gewassen

In spiegelende meren des doods.


Telkens weer

Als een nieuw gewaad

Hervonden is

Borrelt er Leven bruisend omhoog.

Koesteren vingers van Licht mijn leden.

Vertalen letters

Goud in woorden.

Leven is

Een zoeken en hervinden

Van golven kleur en klank.


Verloren

Weer ontdekt

Toegeëigend of teruggegeven

Ontwikkeld

Net zo lang

Tot er één unieke kleur ontstaat

Stralend en klinkend

In haar enige mogelijkheid

Van Gave.

Mijn Lichaam

Toont mijn Zijn.


Tempel van vlees en bloed

Behuizing voor Licht.


Kwetsbare Schoonheid

Sluier voor Eeuwigheid.


Gewaad der ervaring

Kostbaarder dan ooit.


Oneindig Liefgehad

Gekoesterd en gevoed

Gestreeld en gekust

In pure dankbaarheid.

<vorige2._Wie_zijt_Gij.html2._Wie_zijt_Gij.htmlshapeimage_6_link_0
volgende>Verhalen.htmlSchilderingen.htmlshapeimage_7_link_0

Alles wat op deze website staat valt sinds 2009 onder Copyright © van Renate Groen.

Teksten en/of foto’s mogen alleen gebruikt worden na toestemming van Renate Groen. info@renategroen.nl

Liefde is Niets

Is Alles

Is Stilte in Schepping


Liefde Is