Een ‘Verhaal van onderweg’ is:

In Ladakh, Klein Tibet

met:

Het begin

Bustocht door de Himalaya

Een Lama is gestorven

Het vertelt van ontroerende ontmoetingen

met Tibetaans-Boeddhistische nonnen in:

Toewijding

van verwondering in:

Dorpen trektocht

Geduld

en

Een ongeluk dat mij de weg wees

Er stond een Lama langs de kant van de weg. Aan hem vroegen we of we aanwezig mochten zijn bij de ceremonie en dat was goed. Die avond, zittend op het terras, dat uitkeek over de ontroerend mooie Indusvallei, schreef ik op, wat ik die middag zag en ervoer bij de verbrandingsceremonie.....


Uit: Een Lama is gestorven

volgende>3._Liefde_in_een_land_in_het_Oosten.html1._Zij_is_zonder_Naam.htmlshapeimage_3_link_0
<vorige1._Zij_is_zonder_Naam.html3._Liefde_in_een_land_in_het_Oosten.htmlshapeimage_4_link_0

Vlakbij het tentenkamp werd, voornamelijk door vrouwen, een landingsbaan aangelegd voor helikopters. Uit de droge rivierbedding sjouwden ze - een voor een - stenen aan.

Een vrouw met een klein kind op haar rug keek me opeens doordringend aan. Ze keek me daarbij diep in mijn ogen en het was of ik haar gedachten verstond. ‘Tara, vind Tara!’

Toen liep ze weer door en liet me alleen met die gedachte.......


Uit: Bustocht door de Himalaya

Even dacht ik aan mijn droom vlak voor ik naar Ladakh ging over het ontmoeten van God. Immens dankbaar was ik voor dat moment.......


Toen kwam er iemand naast me staan, ze sprak me aan en zei: ‘ken jij het verhaal van Prinses Yeshe Dawa? Verwondert antwoordde ik: ‘nee, ik heb zelfs nog nooit van haar gehoord’.


Uit: Bustocht door de Himalaya

Op het terras gingen wij, hun nieuwe gasten, aan een lange tafel zitten onder een grote parasol. die van een oude parachute was gemaakt. Nonnen kwamen bedrijvig uit de heerlijk geurende keuken gelopen. Ze overstelpten ons met thee en verrukkelijk eten, zorgvuldig gekookt en gekruid en met veel liefde aangereikt. Ik voelde hoe vanzelfsprekend dienend hun leven was, een leven vol toewijding aan dat wat er gedaan moest worden. De Oneindigheid leek hier plots tastbaar, werd haast aanraakbaar in deze nonnen. Er was veel, heel vanzelfsprekende zachtheid voelde ik.

Uit: Toewijding

Alles wat op deze website staat valt sinds 2009 onder Copyright © van Renate Groen.

Teksten en/of foto’s mogen alleen gebruikt worden na toestemming van Renate Groen. info@renategroen.nl